UW ONLINE VISUMAANVRAAG

carte du monde représentant toutes les destinations pour la demande de visa en ligne via FastVisaBe

Hebt u genoeg van bureaucratie bij visumaanvragen voor ambassades en consulaten? Hebt U genoeg van alle problemen om de openingsuren van deze overheidsinstellingen te combineren met uw werk en vrije tijd ?

FastVisaBe is DE oplossing voor u! Ons bureau fungeert als tussenpersoon en biedt u een kwalitatief hoogwaardige service voor het volgen van dossiers.

FastVisaBe  kan de brug zijn tussen u en de buitenlandse kanselarijen in België.

Onze doelstelling is om zo snel mogelijk de nodige visa’s te verkrijgen zonder enige inspanning van uw kant.

Wij doen al het werk voor u, want “Time is money”

Of het nu gaat om een visum voor kort verblijf of een visum voor lang verblijf, toerisme of professioneel visum, studentenvisum, enz … FastVisaBe luistert naar u, informeert u en adviseert u.

Geef ons uw online visumaanvraag en we zullen doen wat nodig is. U kunt uw documenten (visumaanvraagformulieren en bijlagen) per post verzenden of op afspraak opgeven.

FastVisaBe

Akatshi Onotamba Maguy

Clos du Sadin 42/3

B-1420 Braine l’Alleud

Hoe een online visumaanvraag bij FastVisaBe te maken?

De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het visum. De algemene voorwaarden voor het verkrijgen van visa verschillen van de ene ambassade tot de andere. We adviseren u om de voorwaarden te lezen door op het tabblad Land te klikken.

Gebruik het tabblad Visumaanvraag om uw visumaanvraag online in te voeren met FastVisaBe. Vergeet niet om uw paspoort en de gevraagde bijlagen voor het visum van het land van bestemming te sturen: ex-foto’s, dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart enz.

Gebruik het tabblad Contact om vragen te stellen over uw online visumaanvraag, consulaire kosten en FastVisaBe-kosten van uw land van bestemming, enz.

FastVisaBe zal uw dossier vertrouwelijk behandelen zodra het compleet is en de betaling is gedaan.

Een onvolledig bestand kan niet worden verwerkt.

Nuttige informatie

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Bij welke Ambassade of Consulaat moet ik mijn visum aanvragen?

U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten. In sommige gevallen kan u uw aanvraag indienen via een externe dienstverlener (outsourcingspartner). In zeer uitzonderlijke gevallen kan u vrijgesteld worden van het persoonlijk indienen van uw aanvraag. Gelieve hierover de Ambassade of het Consulaat te contacteren. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 191.98 Kb) – landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Visum voor kort verblijf

Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt (max. 90 dagen), bestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. Om na te gaan welke Ambassade bevoegd is voor het land waar u verblijft en of België voor kort verblijf vertegenwoordigd wordt door een Schengenpartner:
klik hier (PDF, 191.98 Kb) – landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Opmerking: Vertegenwoordiging op het vlak van visa betreft enkel Schengenvisa (verblijf van max. 90 dagen), ingediend voor:

  • Toeristisch bezoek
  • Familie- of vriendenbezoek
  • Culturele of sportmanifestatie
  • Zakenreis
  • Korte stage
  • Doorreis door het Schengengebied

Visum voor lang verblijf

Visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in België beogen (vb. huwen in België), kunnen niet in vertegenwoordiging behandeld worden, maar dienen steeds bij de bevoegde Belgische Ambassade of Consulaat ingediend worden. Indien er geen Belgische Ambassade of Consulaat is in het land waar u verblijft, dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd voor uw woonplaats. Deze bevindt zich meestal in een van de buurlanden. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hier (PDF, 191.98 Kb) – landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Hoe kan ik mijn visum in België verlengen?

Meer informatie over hoe u een verlenging kan bekomen vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.