Artikel 1: Object

De huidige “algemene gebruiksvoorwaarden” zijn gericht op het wettelijk kader van de methoden voor het aanbieden van de diensten van de site FastVisaBe.be en het gebruik ervan door de “Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang wenst tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

In geval van niet-acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden bepaald in dit contract, moet de gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten aangeboden door de site.

FastVisaBe.be behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

FastVisaBe.be wil u ook op de hoogte houden van elke mogelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband. Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door FastVisaBe.be de zoals beschreven in dit document.

Artikel 2: Juridische kennisgeving

2.1 Site Manager

Bedrijfsnaam: FASTVISABE

Verantwoordelijke persoon: Maguy AKATSHI ONOTAMBA

Hoofdkantoor Adres: CLOS DU SADIN 42/3 B-1420 BRAINE L’ALLEUD

Telefoon: +32 479 67 66 52

Mail: FASTVISABE@GMAIL.COM

Bedrijfsnummer: 0535.747.826

BTW nummer: BE0535.747.826

2.2 Uitgever van de site

Bedrijfsnaam: Webitbe Sprl

Verantwoordelijke persoon: Roland Verstraeten

Hoofdkantoor Adres: 45 Rue des Sartiaux B-7100 La Louviere

Telefoon: +32 (0) 64 54 83 98

Mail: info@webitbe.be

2.3 Hosting van de site

Gastheer van de site: OVH

Hoofdkantoor adres: 2 rue Kellermann – F-59100 Roubaix

Artikel 3: Definities

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

  • Gebruiker: deze term verwijst naar iedereen die de site of een van de diensten die door de site worden aangeboden, gebruikt
  • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de site worden verzonden.
  • Lid: de gebruiker wordt lid wanneer hij op de site wordt geïdentificeerd.
  • Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een ​​gebruiker op de site te identificeren. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de gebruiker toegang krijgen tot services die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Artikel 4: Toegang tot diensten

De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Presentatie van diensten

en / of

  • Volgorde van diensten of apparatuur

De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding, etc.) zijn voor zijn rekening.

De site implementeert alle middelen die tot haar beschikking staan ​​om de toegang tot haar diensten van hoge kwaliteit te verzekeren. De verplichting zijnde van middelen, de site verbindt zich niet om dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis als gevolg van een geval van overmacht met als gevolg een storing van het netwerk of de server, neemt niet de verantwoordelijkheid van FastVisaBe.be.

Toegang tot de diensten van de site kan op elk moment worden onderbroken, opgeschort, gewijzigd zonder kennisgeving voor onderhoud of een ander geval. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen na de onderbreking, de opschorting of de wijziging van dit contract.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op:

SITE-ADRES : fastvisabe@gmail.com

 Artikel 5: Intellectuele eigendom

De handelsmerken, logo’s, tekens en andere inhoud van de site worden beschermd door de Code of Intellectualis Property en meer specifiek door het auteursrecht.

De gebruiker vraagt ​​de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud.

De gebruiker stemt ermee in de inhoud van de site in een strikt privé-omgeving te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, is uitsluitend zijn verantwoordelijkheid. De gebruiker gaat ermee akkoord geen online inhoud te plaatsen die van invloed kan zijn op de belangen van derden. Elke gerechtelijke actie die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan op elk moment en om elke reden worden verwijderd of aangepast door de site. De gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging en kennisgeving voorafgaand aan het verwijderen of wijzigen van de gebruikerscontent.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van informatie die op de site wordt verspreid, worden geacht betrouwbaar te zijn. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. Dus, de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze site.

Elk gebruik van de service door de gebruiker direct of indirect resulterend in schade moet worden gecompenseerd ten behoeve van de site.

Een optimale garantie voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens wordt niet gegarandeerd door de site. De site doet er echter alles aan om alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens optimaal te waarborgen.

De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden toegewezen in geval van overmacht of het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde.

Artikel 7: hyperlinks

Kan een aantal hyperlinks naar andere sites bevatten. Heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Artikel 8: Cookies

De navigatie op de site FastVisaBe.be kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

De gebruiker kan de installatie van cookies uitschakelen door de instellingen van hun browsersoftware aan te passen.

De site FastVisaBe.be maakt gebruik van de analysetool “Google Analytics”.

De verzamelde gegevens zijn statistische gegevens van bezoeken ter plaatse, niet-nominaal.

Ze worden geoogst voor de volgende doeleinden:

– Controleer of het beoogde publiek is bereikt;

– Verbetering van de natuurlijke referenties van de site;

– Controleer of de site voldoende zichtbaarheid heeft;

– Bepaal welke acties moeten worden ondernomen om de zichtbaarheid van de door de site aangeboden diensten te verbeteren.

Ga naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245 voor meer informatie over het Privacy beleid van Google Analytics.

De site bewaart de gegevens verzameld door Google Analytics

Onbeperkt☒ / 14 maanden☐ / 26 maanden☐ / 38 maanden☐ / 50 maanden☐ / (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl)

Als u niet wilt dat Google Analytics uw activiteit analyseert op de sites die u bezoekt, kunt u de browser-add-on installeren om u af te melden voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= nl)

De site kan computertoepassingen van derden bevatten. Dit kan met name het geval zijn met knoppen / koppelingen met sociale netwerken (dit is met name het geval voor knoppen “Delen”, “Ik hou van”, van sociale netwerken zoals Facebook, Google + …). We nodigen u uit om hun cookiebeheerbeleid te raadplegen, inclusief de bescherming van de privacy.

Artikel 9: Privacy beleid

“Showcase” -sites

FastVisaBe.be verzamelt persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten en in het bijzonder via contactformulieren of het aanvragen van offerteformulieren. De verzamelde gegevens bestaan ​​alleen uit informatie die door de gebruiker is gecodeerd en door de gebruiker op het scherm zichtbaar is. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van contact- of verwerkingsopdrachten. De gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om contact te maken of de bestelling te verwerken.

Elke gebruiker heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan het adres van het hoofdkantoor van de persoon die verantwoordelijk is voor de site, door het adres op te geven waarnaar antwoord moet worden verzonden.

Er wordt geen persoonlijke informatie gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker van de site, noch uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden.

E-commerce

In het geval van een onlineverkoopsite zijn aanvullende documenten beschikbaar op de site. Ze specificeren de voorwaarden voor verkoop, intrekking en wijziging van persoonlijke gegevens die verzameld zijn voor de verkoop en levering van aangeboden producten

Over het algemeen

Elke gebruiker heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Evolutie van het contract

De site behoudt zich het recht voor op elk moment de clausules in dit contract te wijzigen.

Artikel 11: Duur

De duur van dit contract is onbepaald. Het contract heeft ten opzichte van de Gebruiker effect op het gebruik van de service.

Artikel 12: Toepasselijk recht en jurisdictie

Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract. In geval van afwezigheid van minnelijke schikking van een geschil geboren tussen de partijen, zijn alleen de rechtbanken van NIVELLES bevoegd.

Afdrukbare versie