Adres van ambassade / consulaat

Avenue Emile De Mot,19
1000-Bruxelles
Tel – 0032 (2) 645.18.50
Tel – 0032 (2) 640.91.40

Noodzakelijke documenten

Belangrijke mededeling:

 • Naar de steden van Leh en Ladakh bezoeken, moeten alle reizigers hun reis plannen (programma) te geven, zodat het consulaat vermelding kunt toevoegen op het visum.
 • Een visum voor meerdere binnenkomsten 6 maanden bestaat niet. Multiple entry visum voor 12 maanden zal worden behandeld door gebrek.

Basisdocumenten voor de visumaanvraag:

 • Internationale paspoort, geldigheid van zes maanden (origineel + Kopie van de drie eerste pagina’s).
 • Kopie van de oude visa’s uit Indiageplakt op de geldigheid paspoort.
 • De personen die de Belgische nationaliteit niet hebben zullen een woonplaatsattest moeten indienen. (in België wonen ten minste twee jaar).
 • Kopie van het identiteitskaart recto-verso.
 • Eén in te vullen formulier van visum via de website http://in.vfsglobal.be (af te drukken en het formulier te ondertekenen). Voor diegenen die reizen naar Eilanden / Sikkim te noteren bovenaan op het visum aanvraagformulier. Print en onderteken twee keer: de eerste pagina onder je foto en op het einde van de tweede pagina !!! N.B Bij het invullen van het formulier op het niveau van de namen van de ouders ook hun voornamen.
 • « Extra aangifteformulier » (te vinden in de http://in.vfsglobal.be website)
 • Twee recente foto’s in kleur en met een witte achtergrond met het formaat 5cm / 5cm
 • Het bewijs van verblijf in België van ten minste twee jaar (verblijfsvergunning in hun bezit, een kopie van de oude elektriciteitsrekening, telefoon).
 • Brief van toelating invullen en ondertekenen (zie de PDF-documenten op de onderkant van de pagina)
 • Als u aan het cruisen bent, geeft u het reisschema van de reis aan

Extra documenten voor Toeristenvisum :

 • Voor een double entry visum: bewijs bieden van vluchten die bewijzen dat je India tweemaal bezoekt.
 • Voor werklozen en gepensioneerden aanbieden van een solvabiliteit certificaat van uw bank.
 • Voor studenten een brief met de toestemming van beide ouders en een kopie van hun identiteitskaart.

Extra documenten voor Zaak visum :

 • Aanvullende formulieren voor zaken (zie http://in.vfsglobal.be)
 • Brief van garantie van het bedrijf in België gericht tot Consulaat van India in Brussel. Duid aan in de brief « multiple 12 maanden. ».
 • Een officiële uitnodiging van het bedrijf gericht tot de Bangladesh Consulaat van India in Brussel. Duid aan in de brief « multiple 12 maanden. »
 • Voor journalisten (zelfs tijdens het reizen voor toerisme), moet je toestemming van de ambassade (de documenten worden naar de centrale Indiase visumaanvraag centrum gestuurd ter goedkeuring van de ambassade)

Zaak visum

Zaak visum 6 maanden

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 8 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Zaak visum een jaar

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Toerisme visum

Enkele inreis drie maanden geldig

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Dubbele inreis zes maanden geldig

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00
Documenten om te downloaden
Tarief

Zaak visum

Zaak visum 6 maanden

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 8 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Zaak visum een jaar

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Toerisme visum

Enkele inreis drie maanden geldig

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Dubbele inreis zes maanden geldig

Express 4 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €65,00 €65,00
Normaal 7 dagen excl. BTW incl. BTW
Kosten consulaire: €137,25 €137,25
Kosten Fastvisabe: €45,00 €45,00

Online visumaanvraag – India